Bәşәr Әsәdә qarşı olan qruplar arasında razılıq әldә olunub

Mәlumata әsasәn, Milli Qurtuluş Cәphәsi ilә Heyeti Tahrir Şam arasında atәşkәsә dair razılaşma әldә olunub.

Bәşәr Әsәdә qarşı olan qruplar arasında razılıq әldә olunub

Suriyanın İdlib, Hәlәb vә Xama şәhәrlәrindәki hәrbi müxaliflәr vә Bәşәr Әsәdә qarşı olan siyasi qruplar arasında atәşkәsә dair razılaşma әldә olunub.

Mәlumata әsasәn, Milli Qurtuluş Cәphәsi ilә Heyeti Tahrir Şam arasında atәşkәsә dair razılaşma әldә olunub.

Tәrәflәr arasında әldә olunan razılaşma ilә atәşkәsin tәmin edilәcәyi, qruplar tәrәfindәn  şәhәrdә qazılan  xәndәklәrin aradan götürәcәyi vә girovların azad edilәcәyi bildirilib.

Milli Qurtuluş Cәphәsi ilә birlәşdirilәn Nurәddin Zengi Hәrәkatı ilә Heyeti Tahrir Şam dekabrın 30-da mövzu ilә bağlı görüşlәr keçirmәyә başlamışdı.


Etiketlәr: Xama , İdlib , Suriya , Bәşәr Әsәd

Әlaqәli Xәbәrlәr