Koalisiya tәyyarәlәrinin hücumu nәticәsindә 14 dinc sakin hәlak olub

Suriyanın  şimalında terror tәşkilatı DEAŞ-ın nәzarәtindәki Rakka şәhәrinә  endirilәn zәrbәlәr nәticәsindә 14 dinc sakin hәlak olub.

Koalisiya tәyyarәlәrinin hücumu nәticәsindә 14 dinc sakin hәlak olub

Suriyanın  şimalında terror tәşkilatı DEAŞ-ın nәzarәtindәki Rakka şәhәrinә  endirilәn zәrbәlәr nәticәsindә 14 dinc sakin hәlak olub.

Bu barәdә "Rakka sәssizcә mәhv edilir’’ adlı aktivist şəbəkəsi mәlumat yayıb.

Mәlumata görә,  ABŞ rәhbәrliyindәki beynәlxalq koalisiyaya aid bir döyüş tәyyarәsinin  Rakkaya köç edәn iki ailәyә tәşkil etdiyi hücum nәticәsindә 14 nәfәr hәlak olub.

Qeyd edәk ki, ABŞ rәhbәrliyindәki beynәlxalq koalisiya qüvvәlәri 2014-cü ilin 23 sentyabr tarixindәn etibarәn terror tәşkilatı DEAŞ-a qarşı әmәliyyatlar keçirir.Әlaqәli Xәbәrlәr