ԻՀ-յան գագաթնաժողովից հետո

Առանց օրինակի ինչպես կարող ենք լինել միություն

ԻՀ-յան գագաթնաժողովից հետո

1969թ-ին հիմնադրվող Իսլամական Համագործակցության Կազմակերպությունը, ՄԱԿ-ից հետո ամենամեծ հաստատությունն է: Տեղում քննարկվում է մահմեդական երկրների քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային խնդիրները: Համագործակցության 13-րդ շրջանը, ապրիլի 14 եւ 15-ին անցկացվել է Ստամոբւլում, ընդ որում ժամանակավոր նախագահությունը հանձն է արել Թուրքիան:

Արդարության եւ ծաղաղության համար միասնություն եւ համագործակցություն վերնագիրը բավականին բացատրում է իսլամական աշխարհում տեղի ունեցող իրավիճակը: Բացի այդ մեզ տեղեկացնում է անդամ երկրների դեմը գտնվող առիթների մասին: Գագաթնաժողովի օրակարգը կենտրոնացել էր պարզ եւ կողպեքի դիրք ունեցող մտքի վրա: Ազգերի միջեւ եթե միասնություն եւ համագործակցություն չլինի, ապա հնարավոր չե խաղաղություն եւ արդարությունը: Փաստօրեն մուսուլման երկրների տարբեր ազգերը պետք է ստեղծեն իրենց օրակարգը: Անհրաժեշտ է գտնել այն ուղղին, որը միացնում է բոլոր իսլամական երկրներին:

Չնայած ՄԱԿ եւ ԵՄ-յան խնդիրները միեւնույնն են ԻՀ-յան շարքերում: Ամեն մի անդամը ցանականում է օրակարգում տեսնել նրան հետաքրքրող կամ անհանգստացնող վերնագրերը:

Համագործակցության անդամների բոլորին հետաքրքրում է Բաղեստինի հարցըմ մուսուլման փոքրամասնություններ, անդամ երկրների միջեւ առեւտրական հարաբերությունները եւ Իսլամաֆոբիան: Գրեթե ամեն մեկը հարցերի լուծման ընթացքում տարբերում են մեկը մյուսից: Բնական է համարվում անդամ երկրների լոբիական ակտիվությունը: Բայց կողպեքն է՝ ամեն մեկի խնդիրը նվազագույն դարձնել եւ ամեն մեկի միջեւ հարաբերություններ կազմել: Այստեղ էլ կարեվություն ունի միասնություն եւ համագործակցությունը:

Հավիտենական իրականությունը հիմք ընդունող խաղաղություն եւ արդարությունը հիմքն է նաեւ մարդկային համակարգի:

Իրականությունում պետք նշել, որ առանց արդարության չի ստեղծվում խաղաղությունը: Ոչ մի խաղաղությունը առանց արդարության չի լինում շարունակական: Ստեղծվող խաղաղությունների մեծամասնությունը ստացվում է անհաջող, քանի որ հիմքում չի գտնվում արդարություն: Դրա ամենալավ օրինակն է. Պաղեստին եւ միջին արեվելքի խաղաղության ընթացքը:

Անհրաժեշտ է հարմար կերպով նկարագրել միասնություն եւ արդարությունը: Միասնության համար պարտադիր չե օրինակ ներկայանալ: Այսպիսով կարող ենք նաեւ պահպանել մեզ հարստացնող մեր տարբերությունները:

ԻՀ-յան 13-րդ գագաթնաժողովում պարզվեց, որ ամեն մի հարցը լուծելու համար պետք է տեսականության մեջ միասնությունը կազմել:Այս թեմայով լուրեր