Խեթեր

Խեթեր | Խեթեր

Խեթեր

Գիտնականների մեծ մասի պնդմամբ III հազարամյակում Փոքր Ասիայի տարածքը բնակեցված է եղել հնդեվրոպական նախալեզվի կրող ժողովուրդներով՝ խաթթերով,ապա՝ խեթերով։


Պիտակներ: Խեթեր