عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیریلدی

عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیریلدی

عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیریلدی

تورکیه قوراللی کوچلری تامانیدن عراق نینگ شمالیده گی هاکورک منطقه سیده آلیب باریلگن عملیات عاقبتیده هجوم اویوشتیریش تیارگرلیگی آلیب تورگن تروریست جنگریلری نینگ باش پناهلریده انچه منفجره و مهمات نی تشلب کیتگن لیکلری تثبیت ایتیلدی.

ملی مدافعه وزیرلیگیدن بیریلگن بیاناتگه کوره، خوفسیزلیک کوچلری تامانیدن عراق نینگ شمالیده جایشلگن هاکورک منطقه سیگه عملیات اویوشتیریلگن.

تثبیت ایتیلگن پناهگاهده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا جنگریلریدن قالگن 400 اطرافیده مهمات، طبی تجهیزات، بطری، مخابره و چارجرلر قولگه کیریتیلگن لیگی بیلدیریلدی.

ترورچیلرنینگ هجوم اویوشتیریش اوچون تیارگرلیک آلیب تورگن لیکلری خوفسیزلیک کوچلری تامانیدن منطقه گه اویوشتیریلگن عملیات باعث مذکور مهمات و تجهیزاتلرنی تشلب قاچیب کیتگن لیکلری تثبیت ایتیلگن لیگی معلوم قیلیندی.علاقه لی ینگی لیکلر