اورته شرقده گی قیین چیلیکلرنینگ اساسی سببی اسرائیل نینگ توسعه طلب لیگی

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ ترک تیلیده یازگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

اورته شرقده گی قیین چیلیکلرنینگ اساسی سببی اسرائیل نینگ توسعه طلب لیگی

اسرائیل نینگ خوفسیزلیگی می یاکه توسعه طلب لیگی می؟

اصطلاح نینگ اوزی محتوانی هم انیقلَیدی.  باشقه چه قیلیب ایتگنده استفاده ایتیلگن بیر اصطلاح, اوشبو مسئله بیلن علاقه لی قنده ی بیر فکر گه ایگه ایکن لیگی میز و نیمه نی معما و نیمه نی ایسه ییچیم یولی اوله راق بهالنتیریاتگن لیگی میز نی هم کورسه ته دی.

اوشبو موضوع نینگ ینه ده یخشیراق یاریتیلیشی اوچون بیر مثال بیریلیک: "معتدل اسلام" دیگن بیر اصطلاح نینگ مطرح بولیشی تقدیرده, اساساً مسئله اسلام نینگ اوزیدن عبارت بوله دی.  اوشبو اصطلاح حقیده گپیرگنده, قیسقه قیلیب ایتگنده, "اسلام نینگ افراطی, قتتیق, معتدل و جهادیست تور لری موجود. لیکن اینگ اویغونی معتدل اسلام دن عبارت" دیگن گپ نی قبول قیلگن بوله سیز.  شونده ی قیلیب, "معتدل غرب" دیگنده, اساساً غرب نینگ اوزی نینگ بشریت گه ضرر بیریاتگن لیگی و غرب نینگ معتدل بولیشی تقدیرده, بشریت اوچون فایده لی بوله دیگن لیگی نی قبول قیلگن بوله سیز. شوباعث معتدل غرب نینگ ضرورت ایکن لیگی گه دقت قره تیلگن بوله دی. 

اورته شرق و اینیقسه سوریه بیلن علاقه لی تحلیل لر بوییچه ایککی مهم کمچیلیک کورینماقده.  بیرینچی کمچیلیک ایریم پیت لرده اورته شرقده اسرائیل دیگن بیر اولکه نینگ موجود ایمس دیک تحلیل قیلینیاتگن لیگی دن عبارت.  سوریه بحرانیده هم بولگن لیگی دیک, ایریم پیتلرده اورته شرقده گی بحران لرنینگ اوشبو اولکه بیلن بولگن ارتباطی ایسدن چیقاریلماقده. حقیقت شونده که, اسرائیل نینگ قوریلیشی آرتیدن, اورته شرقده اینگ ناتینچ شرایط نینگ حاکم بولگن لیگی نی ایسله تیب اوتیشی میز ممکن.  سوریه بحرانی بوییچه ایریم پیتلرده اسرائیل نینگ رولی ایسدن چیقاریلماقده یاکه چیقارتیریلماقده.  بونده ی بیر وضعیت نینگ حاکم بولیشی بوییچه اسرائیل نینگ سیس سیز و چقور سیاستی نینگ تاثیری نی ایسدن چیقارمسلیک کیره ک.  سوریه بحرانی نینگ باشله گن کوندن بیری ضرر کوریب کیلیاتگن کوپلب اولکه لر نی سنب چیقیش ممکن.  بیراق, سوریه قیین چیلیگی نینگ باشله شی آرتیدن اسرائیل تامانیدن تهدید اوله راق بهالنتیریلیاتگن تقریباً همه اولکه لر نینگ منفی تاثیرلنگن لیگی سببلی اوشبو بحران دن اینگ کوپ مثبت فایده لنگن اولکه اسرائیل دن عبارت بولدی.  سوریه, تورکیه, ایران و عرب اولکه لری اوشبو بحران دن جدی بیر شکلده متضرر بولماقده.  آلدین فلسطین لیک لرنینگ حقلی دعوا لری بوییچه اولر نی حمایت قیلیب کیلگن ایریم کورفز اولکه لری حاضرگی کونگه کیلیب تقریباً اسرائیل نینگ بیر متفقی گه ایله نیب قالگن وضعیتده. 

باشقه بیر تاماندن ایسه, همه نینگ سوریه مسئله سی توغریسیده باش قاتیریاتگن لیگی سببلی اسرائیل نینگ انسان حق لری اخلال لری و توسعه طلب لیک فعالیت لری خلق ارا جامعه, انسان حق لری موسسه لری و خلق ارا وجدان نینگ دقتی نی آز مقیاسده اوزی گه تارتماقده.

تحلیل لر بوییچه ایککینچی کمچیلیک ایسه, اورته شرق و اینیقسه سوریه معما سی نینگ اسرائیل نینگ خوفسیزلیک مسئله سی شکلیده بهالنتیریلیاتگن لیگی دن عبارت.  غربی تحلیلچی لر نینگ تقریباً همه سی و اورته شرق تحلیلچی لری نینگ ایریم لری انالیزلریده "اسرائیل نینگ خوفسیزلیگی" گه اورین اجره تماقده.  مسئله نینگ اسرائیل نینگ خوفسیزلیگی جهتی دن آلیب قره گنده, امنیتی قیین چیلیک لرنینگ ییچیلیشی اوچون هر اولکه نینگ کیره ک لیک تدبیر لر نی آلیشی کیره ک ایکن لیگی سببلی, اورته شرقده بولگن ناتوغری ایشلر, اسرائیل نینگ حاضرگی کونگه قدر قیلگن و قیلیاتگن ظلم لری نی مشروع لشتیریب قویه دی.  اوشبو دایره ده بیر اولکه نینگ خوددی منه شونده ی تدبیر لرنی آلرایکن, فقط گینه انسان حق لرینی اخلال قیلیش و موازنه سیز کوچ دن فایده له نیش بیلن تنقید قیلینیشی ممکن خلاص. 

یریم عصر دن آرتیق بیر مدتدن بیری اورته شرقده دوام ایتیب کیلیاتگن قیین چیلیک لر اسرائیل نینگ خوفسیزلیگی ایمس, بلکه اسرائیل نینگ توسعه طلب لیگیدن کیلیب چیقماقده.  نشراتی اورگان لرده تیز- تیز اورین آلیب تورگن و میلادی 1947 نچی ییلیدن بیری اسرائیل نینگ اوز توپراق لری نی قنچه لیک کینگیتیرگن لیگینی کورسه تیاتگن نقشه اوشبو حقیقت نی انیقلب بیرماقده.  میلادی 1946 نچی ییلیده یهودی لر فلسطین توپراقلریده فقط گینه محدود بیر ساحه ده یشرایکن, حاضرگی کونده وضعیت نینگ تیسکری گه ایله نیب قالگن لیگی کورینماقده.  اوشبو نقشه فلسطین لیک لرنینگ یشیاتگن جای لرنینگ قنچه لیک تاره یلتیریلگن لیگی و اولرنینگ حیات کیچیریاتگن جای لرنینگ تقریباً بیر قماقخانه گه ایلنتیریلگن لیگی نی یققال کورستماقده.  ژورنالست محمد عاکف ارسوی, فلسطین لیک بیر ییگیت گه, "نیمه نی هوس قیله سن؟" دییه سئوال بیرگن.  خوددی منه شوو فلسطین لیک ییگیت ایسه, "بیر موتر گه مینیب, اسرائیل تامانیدن کنترول ایتیلمسدن, یریم ساعتده 180 کیلومتر کیتیش نی هوس قیله من" شکلیده جواب قیترگن.  فلسطین لیک ییگیت نینگ اوشبو جوابی نینگ اوزی فلسطین لیک لرنینگ حاضرگی کونده قنده ی بیر وضعیتده ایکن لیک لری نی خلاصه قیلماقده. 

باشقه بیر تاماندن ایسه, اسرائیل نینگ حاضرگی کونده ایگللب تورگن چیگره لرده قاله دیگن لیگی توغریسیده هم هیچ قنده ی بیر اشارت موجود ایمس.  ایریم یهودی لرنینگ قتتیق مخالفتی گه قره مسدن, افراطی ایرقچی و صهیونیست ایریم یهودی لرنینگ, "کتته اسرائیل مفکوره سی" نی تعقیب ایتیاتگن لیک لری کورینماقده.  کتته اسرائیل مفکوره سی دایره سیده یهودی لر, ایچیده دجله و فرات گه قدر بولگن عرب لر, کُردلر, تورک لر و باشقه ملیت لرنینگ یشیاتگن منطقه لرنینگ اولر گه "وعده قیلینگن توپراق لر" ایکن لیگی نی ادعا قیلماقده.  حاضرگی کونده سوریه بحرانی دایره سیده اینگ کوپ برقرار سیزلیک هم, خوددی منه شوو ایرقچی یهودی لرنینگ, "ارض موعود" اوله راق قبول قیلیاتگن اوشبو توپراقلرده حاکم.

اسرائیل نینگ حاضرگی کونگه قدر آلیب باریاتگن و منطقه نینگ بوگونگی سیاست لریگه قره گنده, اسرائیل نینگ اوزلوکسیز هجومچی بیر سیاست گه ایگه بولیب کیلگن لیگی کورینماقده.  اسرائیل نینگ قوریلگن کوندن بیری خوفسیزلیگی نی بهانه قیلیب هجومچی بیر سیاست تعقیب ایتگن لیگی بیلینیب تورگن بیر حقیقت نی تشکیل ایتماقده.  شوباعث, اسرائیل نینگ خوفسیزلیگی اورنیگه, اسرائیل نینگ توسعه طلب لیگی سوزیدن فایده له نیش کیره ک. 

ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست بیلیم لری فاکولته سی نینگ باشلیغی پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ اوشبو خصوصده گی فکر و ملاحظه لری نی حضورینگیز گه تقدیم ایتدیک عزیز دوست لر. علاقه لی ینگی لیکلر