سوریه ده روسیه نینگ حربی مرکزلری نینگ دایمی قالیشی ممکن

روسیه تشقی ایشلر وزیری اورین‌ باسری اولیگ سِرومولوتوف سوريه‌ده‌گی حربي مرکز‌لری نینگ، داعش ترور تشکیلاتیدن کیین هم منطقه‌ده قالیشی ممکنلیگینی قید ایتدی.

سوریه ده روسیه نینگ حربی مرکزلری نینگ دایمی قالیشی ممکن

روسیه تشقی ایشلر وزیری اورین‌ باسری اولیگ سِرومولوتوف سوريه‌ده‌گی همیمیم و تارطوس حربي مرکز‌لری نینگ، داعش ترور تشکیلاتی تماماً مغلوب قیلینگنیدن کیین هم منطقه‌ده قالیشی ممکنلیگینی قید ایتدی.

سِرومولوتوف روسیه اوردوسی نینگ سوريه‌ نی ترک ایتیشی نینگ ایسه وضعیتگه باغلیغ ایکنلیگینی تاکیید‌له‌دی. 

داعش ترور تشکیلاتی نینگ حلیگچه سوريه حدودی نینگ 10 فایزینی نظارت آستیده توتگنلیگینی شونینگدیک، النصرا‌ نینگ هم فعالیتلرینی دوام ایتتیرگنلیگینی ایسله ‌تگن سِرومولوتوف ، بوندن تشقری مستقل فعالیت آلیب بارگن گروهلر نینگ هم بارلیگیگه اعتبار قره‌تیب اوز سوزینی قوییده‌گیچه دوام ایتدی:

«تیز-تیز، کوتیلمه‌گن جایدن، کوتیلمه‌گن اکتورلر تامانیدن توقنه ‌شوولر باشله ‌تیلماقده. اولر اوّل یوق ایدی، کیینچه‌لیک پیدا بوله‌ باشله‌ دی و وضعیت تماماً اوزگریب کیتیبتی» دیدی.علاقه لی ینگی لیکلر