جلال طالبانی حیاتدن کوز یومدی

عراق ایسکی جمهور رئیسی، آلمانده بیر شفاخانه ده وفات ایتدی

جلال طالبانی حیاتدن کوز یومدی

بیر مدتدن بیری کسل بولگن عراق نینگ ایسکی جمهور رئیسی طالبانی، آلمانده وفات ایتدی. طالبانی 2012- ییلی 17 دسمبر کونی عراق نینگ پایتختی بغدادده میه قان کیتیشی باعث کسل خانه گه انتقال بیریلگن ایدی.

جلال طالبانی مذکور کسل لیگی باعث امبولانس اوچاق بیلن آلمان نینگ پایتختی برلین گه آلیب باریلگن ایدی. بو جایده 579 کون لیک تداوی نینگ آرتیدن عراق نینگ سلیمانیه شهری گه قیتیب بارگن ایدی.

سپتمبر آییده یینه کسل بولگن طالبانی تکرار آلمانگه انتقال بیریلگن ایدی. بیراق آلمانده گی شفاخانه ده وفات ایتگن لیگی بیلدیریلدی.   علاقه لی ینگی لیکلر