العبادی، عراق منطقوی کرد منطقه سیده اوتکزیلگن خلق رای گیرلیگینی کنسل قیلیشینی سوره دی

کردلرنینگ هم کرکوکدن چیقیشینی سوره دی

العبادی، عراق منطقوی کرد منطقه سیده اوتکزیلگن خلق رای گیرلیگینی کنسل قیلیشینی سوره دی

عراق باش وزیری العبادی، عراق کرد منطقوی باشقروویده اوتکزیلگن نا قانونی مستقل لیک خلق رای گیرلیگینی کنسل قیلیشینی سوره دی.

العبادی، "کردلر کرکوک قاله ویرسه تارتیشوو موضوعسی بولیب تورگن منطقه لردن چیقسین" دیدی.علاقه لی ینگی لیکلر