ایرته گه ترکیه ده مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی حقیده گی محفل لرباشلَیدی

ایرته گه ترکیه ده مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی حقیده گی محفل لرباشلَیدی