پوتین حربی تطبیقات گه اشتراک ایتدی

روسیه دولت باشلیغی ویلادیمیر پوتین، روسیه - بلاروس مشترک حربی تطبیقاتینی لینن گرادگه باریب یقیندن تعقیب ایتدی.