لندن ده مسلمانلر گه قرشی تروریستیک هجوم اویوشتیریلدی

انگلستان پایتختی لندن ده اینگ کتته جامع مسجدی نینگ جماعتی گه قرشی تروریستیک هجوم اویوشتیریلدی.  


لیبل: هجوم , مسجد , لندن