جگرن محمد شفیق "فوزی" بیلن قیلینگن مصاحبه

افغانستان قوراللی کوچلری کونی مناسبتی بیلن افغانستان اسلام جمهوریتی انقره ایلچی لیگی نظامی اتشه سی اورینباسری حرمتلی جگرن محمد شفیق "فوزی" بیلن  قیلینگن مصاحبه