تورکیه ده کوپلب افغانستانلیک قاچاق مهاجر اوشلندی

اوشبو کیشی لر تورکیه نینگ قاره بوک ولایتیده اوشلنگن

تورکیه ده کوپلب افغانستانلیک قاچاق مهاجر اوشلندی

تورکیه نینگ قاره بوک ولایتی ینیجه تومنیده 31 نفر قاچاق مهاجر اوشلندی. 

ناقانونی یوللر بیلن تورکیه گه کیلیش لری آرتیدن خوفسیزلیک کوچلری تامانیدن اوشلنگن اوشبو کیشی لرنینگ افغانستانلیک, ایرانلیک و عراقلیک ایکن لیک لری بیلدیریلدی. 

اوشلنگن اوشبو قاچاق مهاجر لر تورکیه نینگ کوجه ایلی ولایتی مهاجرت اداره سی گه تاپشیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر