تورکیه ده جهانده بولمه گن آلتی ینگی کیمیاوی عنصر تاپیلدی

اوشبو مطلب نی سوتچی امام عالی بیلیم یورتی مسئول لری بیلدیردی

تورکیه ده جهانده بولمه گن آلتی ینگی کیمیاوی عنصر تاپیلدی

تورکیه ده باسیلیب چیقه دیگن ینی شفق روزنامه سی, تورکیه نینگ آیدین ولایتی دیدیم تومنیده رومی چاتیکقاش اسمی گه ایگه بیر کیشی نینگ, سپتامبر آییده تاپگن و آسماندن توشگن لیگی بیلدیریلگن 5 تاشدن بیریده حیوان و انسان تصویر لری نینگ موجود ایکن لیگی نی بیلدیرگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

خبرده, چاتیکقاش نینگ اوشبو تاش لرنی تورکیه نینگ قهرمان ماراش ولایتیده جایلشگن سوتچی امام عالی بیلیم یورتی گه آلیب بارگن لیگی بیلدیریلدی. 

روزنامه, عالی بیلیم یورتی نینگ قیلینگن تحقیقات لر نتیجه سیده اوشبو تاش لرده گی 26 عنصردن 6 عنصری نینگ جهانده موجود بولمه گن عنصرلردن عبارت ایکن لیگی نی معلوم قیلگن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر