بیر کیشی تورک عسکری شهید بولدی

بیر کیشی تورک عسکری شهید بولدی

بیر کیشی تورک عسکری شهید بولدی

بیر کیشی تورک عسکری شهید بولدی

حقاری ولایتی یوکسک اوا تومنیده بیر عراده عسکری واسطه نینگ تونته ریلیب کیتیشی عاقبتیده بیر عسکر شهید بولدی.

حقاری والی لیگیدن بیریلگن بیاناتده، یوکسک اوا تومنی نینگ ایسن دره تومنی اسلان قره ش منطقه سیده عسکری واسطه نینگ تونته ریلیب کیتگن لیگی بیلدیریلدی.

اوشبو حادثه ده بیر عسکرنینگ شهید بولگن لیگی معلوم قیلیندی.


لیبل: شهید , عسکر

علاقه لی ینگی لیکلر