تورکیه افغانستان خلقی گه یاردم جونتدی

اوشبو یاردم لر سیل دن تاثیرلنگن پنجشیر اهالیسی گه ترقه تیلدی

تورکیه افغانستان خلقی گه یاردم جونتدی

تورکیه جمهوریتی قیزیل یریم آی جمعیتی افغانستان نینگ پنجشیر ولایتیده سیل دن تاثیرلنگن ۲۲۷ عایله گه غذائی مواد یاردم قیلدی. 

قیزیل یریم آی جمعیتی افغانستان هیئتی باشلیغی مجاهد صالح دوران، اوشبو یاردم لرنی محتاج عایله لرگه ییتیشتیریب بیرگن لیک لرینی بیلدیردی. 

تورکیه نینگ دوست و قرداش اولکه افغانستان خلقی گه یاردم قیلیش گه حرکت قیلیاتگن لیگینی بیلدیرگن دوران، ایککی اولکه اورته سیده گی دوستلیک و قرداش لیک نینگ ابدی ایکن لیگینی معلوم قیلدی.  علاقه لی ینگی لیکلر