ینه افغانستانلیک قاچقینلر قولگه آلیندی

اوشبو قاچقینلر تورکیه نینگ سیواس ولایتیده اوشلب آلینگن

ینه افغانستانلیک قاچقینلر قولگه آلیندی

تورکیه نینگ سیواس ولایتیده، قاچاق اوله راق کیریب کیلگن 14 کیشی خارجی قاچقین اوشلب آلینگن.

خوفسیزلیک کوچلری سیواس – ایرزینجان یولیده تیکشیروو جریانیده بیر بس نی توخته تیب تلاشی قیلگن و 14 نفر افغانستان لیک قاچقیننی اوشلب آلگن.

خوددی شو قاچقینلر رسمی پروسه لری نینگ آرتیدن مهاجرلر اداره سیگه تسلیم بیریلدیلر.

بولردن ایککی کیشی نینگ قاچاق چیلیک بیلن عیبلب رسمی پروسه سی باشله تیلگن لیگی معلوم قیلیندی.علاقه لی ینگی لیکلر