تروریست جنگریلری نینگ هجومی عاقبتیده 3 عسکر شهید بولدی

تروریست جنگریلری تورک عسکرلرگه قره ته هجوم اویوشتیردی

تروریست جنگریلری نینگ هجومی عاقبتیده 3 عسکر شهید بولدی

تورکیه نینگ شیرناق ولایتیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا اعضاسی جنگریلری تامانیدن قویو تپه عسکری مرکزگه هجوم اویوشتیریلیشی باعث 3 عسکر شهید بولدی.

خوددی شو هجومده 1 نفر عسکر ایسه یره لندی.

تروریستلرنی اوشلب آلیش اوچون منطقه گه عملیات باشله تیلدی.

باشقه تاماندن ایچکی ایشلر وزیرلیگیدن بیریلگن بیاناتده، سونگی بیر هفته مابیندیه اولکه مقیاسیده آلیب باریلگن ایچکی خوفسیزلیک عملیاتلریده 38 نفر تروریست یوق قیلنگن لیگی بیلدیریلدی.


لیبل: شهید , عسکر

علاقه لی ینگی لیکلر