انقره ده افغانستان قوراللی کوچلری کونی نشانلندی

اوشبو دایره ده طنطنه لی بیر مراسم بولیب اوتدی

انقره ده افغانستان قوراللی کوچلری کونی نشانلندی
جگرن محمد شفیق "فوزی" بیلن قیلینگن مصاحبه
جگرن محمد شفیق "فوزی" بیلن قیلینگن مصاحبه

افغانستان قوراللی کوچلری کونی مناسبتی بیلن افغانستان اسلام جمهوریتی انقره ایلچی لیگی نظامی اتشه سی اورینباسری حرمتلی جگرن محمد شفیق "فوزی" بیلن  قیلینگن مصاحبه

تورکیه جمهوریتی پایتختی انقره ده افغانستان قوراللی کوچلری کونی قیزغین کوتیب آلیندی. 

اوشبو مناسبت بیلن افغانستان اسلام جمهوریتی نینگ انقره ده گی ایلچی خانه سیده طنطنه لی بیر مراسم بولیب اوتدی. 

خودی منه شوو مراسم افغانستان و تورکیه ملی سرود لری نینگ چلینیشی بیلن باشلرایکن, افغانستانده ترورچی لر گه قرشی کوره ش جریانیده یره له نیب غازی بولگن افغانستان اردوسی منسوب لری نینگ سالون گه کیریشی بیلن دوام ایتدی. 

کیین چه لیک افغانستان نینگ انقره ایلچی سی عبدالرحیم سید جان, تورکیه جمهوریتی قوراللی کوچلری قوماندانی سترجنرال خلوصی آقر و افغانستان ایلچی لیگی نظامی اتشه سی اوشبو کون نینگ اهمیتی توغریسیده صحبت قیلدی.

خوددی منه شوو مراسم آرتیدن اشتراکچی لر گه افغانستان نینگ ملی طعام لری تارتیق قیلیندی. علاقه لی ینگی لیکلر