تورکیه ده تحصیل قیلیب تورگن خارجی محصللرنینگ سانی انیقلندی

تورکیه مقیاسیده نمایشلر هم اوتکزیلماقده

تورکیه ده تحصیل قیلیب تورگن خارجی محصللرنینگ سانی انیقلندی

تورکیه ده گی عالی بیلم یورتلریده 125 مینگ چیت ایل لیک اوقووچی تحصیل قیلیب تورگن.

لیکن بو رقم 7 ییل آلدین 25 مینگ ایدی.

تورکیه گه تحصیل اوچون کیلگن اوقووچیلرنینگ یرمی خصوصی اوله راق هجرتلی بنیادلر عالی بیلیم یورتلریده تحصیل قیلماقده.

تورکیه گه کیلگن محصللر عموماً اجتماعی فن لر، انجنیرلیک، طب، تیش داکترلیگی و داروخانه چیلیک (فارمسی) بولیملریگه علاقه کورستماقده لر.

جاری ییلده 33 – بولیب اوته دیگن خلق ارا تعلیم نمایشی پایتخت انقره، ایسکی شهر، استانبول و ازمیرده اویوشتیریله دیو خوددی شو نمایشده متخصصلر تامانیدن معلوماتلر بیریله دی.

اوشبو نمایش، بوگون (19- مارچ) انقره، 21 – مارچ ازمیر و 23-24-25- مارچ تاریخلریده استانبولده اویوشتیریله دی.علاقه لی ینگی لیکلر