پی کا کا/کا جی کا و پی وای دی/وای پی جی گه تیگیشلی اولکه لرنینگ بیانات لری توغریسیده معلومات

پی کا کا/کا جی کا و پی وای دی/وای پی جی گه تیگیشلی اولکه لرنینگ بیانات لری توغریسیده معلومات

پی کا کا/کا جی کا و پی وای دی/وای پی جی گه تیگیشلی اولکه لرنینگ بیانات لری توغریسیده معلومات

پی وای دی/وای پی جی نینگ پی کا کا/کا جی کا ترور تشکیلاتی نینگ سوریه ده گی قسمیدن عبارت ایکن لیگی کوپلب اولکه لرنینگ استخبارات و خوفسیزلیک اداره لری تامانیدن قبول ایتیلرایکن, کوپلب اولکه لر طرفیدن بیریلگن بیاناتلرده هم بحث موضوعی ارتباط حقیده بحث ایتیلگن وضعیتده.  اوشبو دایره ده, پی وای دی/وای پی جی نینگ ترور تشکیلاتی ایکن لیگی و پی کا کا بیلن ارتباطی بولگن لیگی نی بیلدیرگن اولکه لرنینگ لستی قوییده اورین آلماقده:

1

امریکا قوشمه ایالتلری:

امریکا قوشمه ایالتلری داعش گه قرشی کوره ش بهانه سی بیلن سوریه ده پی وای دی/وای پی جی نی حمایه لرایکن, امریکا تشقی استخباراتی سی آی ای نینگ رسمی انترنت سایتیده پی وای دی/وای پی جی نینگ پی کا کا/کا جی کا نینگ بیر بولگی دن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلگن وضعیتده.  بحث موضوعی استخبارات اداره سی نینگ اولکه تحقیقاتلریده پی وای دی/وای پی جی, سوریه ده فعالیت آلیب باریتگن "خارجی منبع گه ایگه ترور تشکیلاتی" اوله راق کورسه تیلماقده.  عینی دمده اوشبو سایتده, پی وای دی نینگ ایسکی باشلیغی صالح مسلم دن, پی کا کا/کا جی کا نینگ سوریه ده گی نماینده سی اوله راق بحث ایتیلماقده.  بوندن تشقری, امریکا قوشمه ایالتلری تامانیدن سپتامبر آیی نینگ 11 نچی کونی حادثه سی آرتیدن تروریزم گه قرشی کوره ش فعالیت لری نینگ کوردیناسیونی اوچون قوریلگن ملی تروریزم گه قرشی کوره ش مرکزی طرفیدن هم پی وای دی/وای پی جی نینگ, پی کا کا/کا جی کا نینگ سوریه قسمیدن عبارت ایکن لیگی نینگ معلوم قیلینگن لیگی اداره نینگ رسمی سایتیده بیلدیریلگن؛ بحث موضوعی بیانات نینگ ایسه کیین چه لیک آلیب تشلنگن لیگی کورینگن.  سی آی ای و ملی تروریزم گه قرشی کوره ش مرکزی تامانیدن قبول قیلینگن اوشبو بیاناتلردن تشقری اوباما رهبریتی نینگ مدافعه وزیری آشتون کارتر هم داعش بیلن علاقه لی سنا مجلیسیده بولیب اوتگن ییغیلیش جریانیده وای پی جی بیلن پی کا کا اورته سیده گی ارتباط لر نی عملاً اعتراف ایتدی. 

عینی دمده, میلادی 2018 نچی ییلی جنوری آیی نینگ 26 نچی کونیده کونده لیک مطبوعاتی کنفرانسی جریانیده امریکا قوشمه ایالتلری تشقی ایش لر وزیرلیگی سوزلاوچی سی هیتر نورد, عفرین عملیاتی و تورکیه نینگ منطقه ده تشله گن قدم لری بیلن علاقه لی بیرگن بیاناتیده, منطقه ده گی وای پی جی عنصر لری اورنیگه بیواسطه "پی کا کا" شکلیده بحث ایتدی.  کیین چه لیک سوز لری نی اوزگرتمه گن نورد, "تورکیه, سوریه نینگ شمالغربیده داعش دن اوزاقله شیب پی کا کا گه قرشی کوره شه باشله دی.  او ییرده برقرارلیک نینگ تامین ایتیلیشی نی طلب ایتماقده" دییه قید ایتدی.  امریکا قوشمه ایالت لری نینگ حمایت قیلیاتگن و حتی واشنگتن رهبریتی تامانیدن متفق اوله راق بهالنتیریلیاتگن ترور تشکیلاتی پی کا کا نینگ سوریه ده گی قسمیدن عبارت پی وای دی نینگ میلادی 2013 نچی ییلیده بولیب اوتگن ناتو ییغیلیشی جریانیده ترور تشکیلاتی اوله راق قبول قیلینگن لیگی, امریکا نینگ هم اوشبو مطلب نی قبول قیلگن لیگی کورینگن ایدی. ناتو منبع لری تامانیدن بیریلگن معلومات لر گه کوره, امریکا قوشمه ایالتلری و باشقه ناتو اعضاسی اولکه لرنینگ اشتراکی بیلن میلادی 2013 نچی ییلی ده ناتو قرارگاهی نینگ اورین آلگن بروکسلده ناتو ستراتیژیک استخبارات سند لری بیلن علاقه لی فعالیت لر عملگه آشیریلدی. اوشبو فعالیت لر نتیجه سیده تیارلنگن سند ده پی وای دی/وای پی جی, کا جی کا و پی کا کا بیلن بیرگه ترور تشکیلاتی اوله راق بهالنتیریلدی.  امریکا قوشمه ایالتلری هم اوشبو مطلب نی رسماً قبول قیلدی.   مهم بیر ناتو ستراتیژیک استخبارات سندی دن عبارت MC-160 ده, پی وای دی, پی کا کا گه باغلیق بیر ترور تشکیلاتی اوله راق بهالنتیریلماقده.  سوریه دموکراتیک کوچ لری نینگ قوریلیشی بیلن علاقه لی, امریکا قوشمه ایالتلری نینگ مهم موسسه لریدن بیری بولگن آسپن انستیوتی نینگ کلرادو ایالتیده بولیب اوتگن ییل لیق خوفسیزلیک ییغیلیشیده پی وای دی گه تیگیشلی مهم بیاناتلر بیرگن امریکا ضربتی کوچ لر قوماندانی سترجنرال رایموند توماس, تورکیه نینگ, ترور تشکیلاتی پی کا کا نینگ بیر قسمی دن عبارت ایکن لیگی نی بیلدیریاتگن لیگی سببلی وای پی جی نینگ اوز اسمی نی اوزگرتیشی نی طلب ایتگن لیک لری, شونده ی قیلیب پی وای دی نینگ آتی نینگ سوریه دموکراتیک کوچ لری اوله راق اوزگرتریلگن لیگی نی بیلدیردی.  توماس اسمی نینگ اوزگریشی آرتیدن پی وای دی نینگ اعتباری نینگ آزگینه هم بولسه آرتیب کیتگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

وای پی جی بیلن پی کا کا اورته سیده گی ارتباط لرنینگ معما لر گه سبب بولگن لیگی نی پی وای دی گه هم بیلدیرگن لیگی نی معلوم قیلگن توماس, "اوز لری بولیش لری کیره ک.  پی کا کا بیلن ارتباط لری نی دوام ایتتیریشی تقدیرده, مناسبت لر بوییچه خواهلنمه گن قیین چیلیک لر پیدا بوله دی" دییه قید ایتدی.

2

انگلستان:

انگلستان حکومتی, اوشبو اولکه نینگ پارلمانی تشقی علاقه لر کمیسیونی نینگ تورکیه بیلن علاقه لی میلادی 2016 نچی ییلی مارچ آییده تیارله گن "باسیم می, یخشی له شیش می؟ تورکیه اوچون قرار وقتی – وکیل لر مثبت انگلیس رولی نی حمایه له ماقده" عنوانی گه ایگه 79 صفحه لیک راپوری گه بیرگن جوابیده, تورکیه نینگ پی کا کا نینگ خشونتی گه قرشی مشروع مدافعه حقیگه ایگه ایکن لیگی نی بیلدیردی.  ترور تشکیلاتی پی کا کا نینگ انگلستان نینگ ترور تشکیلاتلری لستیده اورین آلگن لیگی بیلدیریلگن جوابده, پی کا کا نینگ سوریه ده گی قسمیدن عبارت پی وای دی/وای پی جی بیلن علاقه لی ایسه, "وای پی جی انگلستان نینگ ترور تشکیلاتلری لستیده اورین آلگن ایمس.  عینی دمده وای پی و سیاسی قسمی پی وای دی نینگ پی کا کا بیلن بولگن ارتباطی بیزنی قیغولنتیرماقده.  اوشبو موضوع بیلن علاقه لی خبر لر گه اهمیت بیره میز.  پی وای دی بیلن بولگن موضوع لر بوییچه کون ترتیبی گه کیلتیره میز.  وای پی جی و پی وای دی نی پی کا کا و اونینگ ترورچیلیک فعالیت لریدن اوزاق توریشگه چقیره ماقده میز" دییه قید ایتیلدی.  عینی دمده انگلستان ایلچیسی مور, تروریزم و سوریه بیلن علاقه لی ایریم بیاناتلر بیردی.  پی کا کا گه قرشی کوره ش بوییچه تورکیه نینگ اینگ یقین دوستی نینگ انگلستاندن عبارت ایکن لیگی نی بیلدیرگن مور, "اوشبو مسئله بیلن علاقه لی سیاستی میز انیق؛ پی کا کا ترور تشکیلاتیدن عبارت.  پی وای دی نینگ هم اونینگ بیلن ارتباطی بار.  پی وای دی نینگ دفتر لریگه باریشنگیز تقدیرده, او ییرده عبدالله اوجالان نینگ عکس لری نی کوره سیز" دییه قید ایتدی. 

انگلستان نینگ اورته شرق موضوعی بوییچه مسئول وزیری آلاستیر بورت نینگ ایسه, ترور تشکیلاتی پی کا کا بیلن پی وای دی/وای پی جی اورته سیده گی ارتباط لر توغریسیده, "ارتباط لری بولگن لیگی نی بیله میز.  پی وای دی و وای پی جی بیلن تماس لرده پی کا کا بیلن بولگن مناسبت لری نی توخته تیب قویش لرینی طلب ایتماقده میز.  احتمالاً عملده اوشبو ارتباط لر دوام ایتماقده.  ارتباط لری انیق" دییه قید ایتگن لیگی کورینماقده. عینی دمده بورت, "پی کا کا بیلن بیواسطه ارتباطده ایمس میز.  بیراق, احتمالی ارتباط بوییچه قیغولی میز.  هر دایم پی وای دی نینگ پی کا کا بیلن بولگن ارتباط لری نی توخته تیب قویشی نی طلب ایتیب کیلماقده میز" دییه قید ایتدی.  بوندن تشقری, انگلستانده یشه گن بیر کیشی پی کا کا گه قوشیله دیگن لیگی سببلی انگلستان محکمه سی تامانیدن 21 ییل قماققه محکوم ایتیلدی.  اوشبو کیشی عایله سیگه قویب کیتگن ویدیو و مکتوبیده, داعش گه قرشی کوره شیش اوچون عین العرب گه (کوبانی) کیتیشی نینگ ممکن ایکن لیگی و پی کا کا گه قوشیله دیگن لیگی نی بیلدیرگن.  انگلستان محکمه سی تامانیدن بیریلگن قرار هم پی کا کا گه باغلیق پی وای دی/وای پی جی نینگ سوریه ده گی فعالیت لری نی کورستماقده.

3

آلمان:

میلادی 2018 نچی ییلی فبروری آیی نینگ 4 نچی کونیده ترقه تیلگن خبرلرده, آلمان چپ حزبی تینگ باشلیغی کاتجا کیپینگ نینگ آلمان پارلمانیده قیلگن صحبتی جریانیده, تورکیه قوراللی کوچلری نینگ عفرین عملیاتی نی قاره له گن لیگی و خودی منه شوو عملیات نی تقبیح قیلمه گن لیگی سببلی آلمان حکومتی گه هم عکس العمل کورستگن لیگی نینگ بیلدیریلگن لیگی کورینماقده.  آلمان اوچون الترناتیف حزبی وکیلی پتر بیسترون نینگ, عفرینده اولدیریلگن ترورچیلر اوچون آلمان پارلمانیده عزادارلیک قیلگن چپ حزبی وکیل لریگه بیرگن جوابیده, "تورکیه آلمان تامانیدن ترور تشکیلاتی اوله راق قبول قیلینگن پی کا کا نینگ بیر بولگی دن عبارت وای پی جی گه قرشی کوره ش آلیب بارماقده.  سیز ایسه مارکسیست پی کا کا ترورچی لری نینگ اوریلگن لیگی اوچون قیغولنماقده سیز. قانونی بولمه گن گروپ لر آرقه لی پول توپلب, پی کا کا گه سلاح یوبارماقده سیز" شکلیده گی سوز لری بیلن ترور تشکیلاتی سمبولیدن عبارت تکه لر بیلن پارلمان گه کیلگن لیک لری گه قرشی عکس العمل کورستدی. 

4

هالند:

میلادی 2018 نچی ییلی جنوری آیی نینگ 23 نچی کونیده, هالند تشقی ایش لر وزیری هالبه زیلجسترا تورکیه قوراللی کوچلری نینگ سوریه نینگ عفرین منطقه سیده باشلتگن زیتون ناوده سی عملیاتی بیلن علاقه لی بیرگن بیاناتلریده, بیرلشگن ملت لر شرطی نینگ مشروع مدافعه حقیده گی 51 نچی ماده سیگه دقت قره ترایکن, "انیق روشده تورکیه گه حمله قیلیندی. تورکیه نینگ اوزی نی مدافعه ایتیشی اوچون ییترلیک دلیل لر موجود.  وای پی جی معصوم ایمس.  هالند حکومتی هیچ قچان وای پی جی نی حمایت قیلمه دی.  وای پی جی بیلن پی کا کا اورته سیده کوچلی ارتباط لر موجود.  پی کا کا ایسه هالند و همده اوروپا جهتی دن بیر ترور تشکیلاتی دن عبارت" دییه قید ایتدی. 

5

اسپانیا:

پی کا کا/کا جی کا بیلن پی وای دی/وای پی جی اورته سیده گی مناسبت لر گه تیگیشلی اسپانیاده گی محکمه لرنینگ قرار لری گه قره گنده, میلادی 2016 نچی ییلی جنوری آیی نینگ 27 نچی کونیده اسپانیا ایچکی ایشلر وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده, توپلم 9 کیشی نینگ (بیر نفری تورک و 8 کیشی سی ایسه اسپانیالیک) ترور تشکیلاتی پی کا کا بیلن ارتباطی بولگن لیگی سببلی اوشلنگن لیگی بیلدیریلدی.  اسپانیا مقام لری اوشلنگن کیشی لرنینگ اوروپا نینگ فرقلی اولکه لریدن پی کا کا نینگ سوریه ده گی قسمیدن عبارت پی وای دی/وای پی جی گه آدم توپله گن لیک لری معلوم قیلیندی.  اسپانیا نینگ مخصوص محکمه سی تامانیدن میلادی 2017 نچی ییلی جنوری آیی نینگ 23 نچی کونیده قبول قیلینگن ادعانامه ده؛ مظنون لر دن ایککی نفری نینگ, سوریه نینگ شمالیده داعش گه قرشی کوره ش دایره سیده تعلیم آلگن لیک لری, ترور تشکیلاتی پی کا کا نینگ سوریه نینگ شمالیده فعالیت کورسه تیاتگن قوراللی قسمیدن عبارت وای پی جی گه قوشیلگن لیک لری, پی کا کا تامانیدن بیریلگن امر لر نی تطبیق ایتیاتگن وای پی جی نینگ جبهه لریده اوروشگن لیک لری بیلدیریلگن وضعیتده.  اسپانیا دولتی تامانیدن آلینگن اوشبو قرار پی وای دی/وای پی جی نینگ ترور تشکیلاتی پی کا کا/کا جی کا بیلن بولگن ارتباطی نینگ اسپانیا تامانیدن قبول قیلینگن لیگی نی کورستماقده. علاقه لی ینگی لیکلر