تورکیه ده افغانستان لیک مهاجرلر اوشلندی

اوشبو قاچقینلر تورکیه نینگ چاناق قلعه ولایتیده اوشلب آلینگنلر

تورکیه ده افغانستان لیک مهاجرلر اوشلندی

چاناق قلعه ولایتی نینگ آیواجیق تومنیده قاچاق اوله راق یونان نینگ میدیلی آرالی گه اوتیب بارماقچی بولگن 34 نفر قاچاق مهاجر اوشلب آلیندی.  

مذکور ولایت نینگ ژاندارم ساحل خوفسیزلیک کوچلری بهرام قلعه قادرغه قشلاغی زیتونلیک منطقه سیده بیر گروپ قاچاق مهاجرنی تثبیت ایتیب اوشلب آلگن.

باله و خاتین قیز هم بولگن توپلم 34 نفر أفغانستان و ایرانلیک قاچقینلر اوشلب آلینگن.

خودی شو خارجی قاچقینلر ژاندارم قومندانلیگی تامانیدن چاناق قلعه کوچ اداره سیگه تسلیم ایتیلگن لیکلری معلوم قیلیندی.علاقه لی ینگی لیکلر