بیر تورک حربی سی شهید بولدی

اوشبو تورک حربی سی اویوشتیریلگن بیر هجوم عاقبتیده شهید بولگن

بیر تورک حربی سی شهید بولدی

سوریه نینگ ادلب منطقه سیده گی تورک حربی لری گه قره ته اویوشتیریلگن هجوم عاقبتیده بیر حربی شهید بولرایکن, بیش عسکر و بیر ملکی پرسونل ایسه یره لندی. 

تورکیه قوراللی کوچلری قوماندان لیگی, ادلبده تورک حربی لری گه قره ته راکتی هجوم اویوشتیریلگن لیگی نی بیلدیررایکن, اوشبو حادثه عاقبتیده بیر عسکر نینگ شهید بولگن لیگی و بیش عسکر و بیر ملکی پرسونل نینگ یره لنگن لیگی نی بیلدیردی.

عفرین منطقه سیده دوام ایتیاتگن زیتون ناوده سی عملیاتی دایره سیده ایسه توناوون, ترورچی لر بیلن بولگن توقنه شوو لر نتیجه سیده بیر تورک حربی سی شهید بولدی. 

تورکیه قوراللی کوچلری قوماندانلیگی, بولووچی ترور تشکیلاتی ترورچیلری گه تورک اردوسی نینگ قتتیق جواب قیترگن لیگی نی بیلدیردی.علاقه لی ینگی لیکلر