ترکیه ده بیر افغان 8 کیلو گرام مخدره مواد بیلن اوشلندی

اوشبو کیشی ترکیه نینگ قیصری ولایتیده اوشلنگن

ترکیه ده بیر افغان 8 کیلو گرام مخدره مواد بیلن اوشلندی

ترکیه نینگ قیصری ولایتیده اسمی و تخلصی نینگ باش حرف لری M.H.S بولگن افغانستان وطنداشی بیر کیشی 8 کیلو 300 گرام مخدره مواد بیلن اوشلندی. 

خودی منه شوو کیشی حقیده مخدره مواد تجارتی جرمی بیلن تیرگاو باشله تیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر