ترکیه ده افغانستان وطنداشی بیر کیشی آغیر یره لندی

اوشبو حادثه ترکیه نینگ آقسرای ولایتیده یوز بیردی

ترکیه ده افغانستان وطنداشی بیر کیشی آغیر یره لندی

ترکیه نینگ آقسرای ولایتیده, افغانستان وطنداشی حمید اویده برق بیلن علاقه لی مشکل نی حل ایتیش گه حرکت ایترایکن, برق آلیب آغیر یره لندی. 

 آلینگن معلومات لر گه کوره, 20 یاشیده گی افغانستان وطنداشی حمید نی اوییده گی برق بیلن علاقه لی معما نی ییچیش گه حرکت ایترایکن برق آلدی. 

شونده ی قیلیب حمید آغیر یره لندی. 

حمید امبولانس بیلن آقسرای کسلخانه سی گه انتقال ایتتیریلدی. 

تداوی آستی گه آلینگن حمید نینگ ساغلیق وضعیتی نینگ یمان ایکن لیگی بیلدیریلدی. 

حادثه بیلن علاقه لی ایسه تیرگاو باشله تیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر