ترکیه ده بیش نفر افغان یره لندی

اوشبو حادثه ایلازیغ ولایتیده یوز بیردی

ترکیه ده بیش نفر افغان یره لندی

ترکیه نینگ ایلازیغ ولایتیده افغان لر اورته سیده (ایککی گروپ آره سیده) سببی معلوم بولمه گن بیر شکلده اوروش بولدی. 

اوشبو حادثه عاقبتیده  بیش نفر افغان یره لندی. 

خودی منه شوو افغان لر نینگ ایککی نفری شیشه بیلن اوریلگن حالده یره لنگن. 

یره لنگن کیشی لر امبولانس بیلن شفاخانه گه انتقال ایتتیریلرایکن, پولیس ایسه حادثه نی یاریتیش گه حرکت ایتماقده. علاقه لی ینگی لیکلر