تورکیه نینگ افغانستان پایتختی کابلده ناتو چوکاتیده گی تورکیه قومندانلیگیده تعیینات محفلی اوتکزیلدی

محفلگه افغانستانده گی ناتو قومندانی نیکلسون، افغانستانلیک قومندانلر و چیت ایللیک قومندانلر قتنشدیلر.

تورکیه نینگ افغانستان پایتختی کابلده ناتو چوکاتیده گی تورکیه قومندانلیگیده تعیینات محفلی اوتکزیلدی

تورکیه نینگ افغانستان پایتختی کابلده ناتو دایره سیده آلیب بارگن تربیه لش، همکارلیک و مصلحتلش قومندانلیگیده تعیینات محفلی اوتکزیلدی. محفلگه افغانستانده گی ناتو قومندانی نیکلسون، افغانستانلیک قومندانلر و چیت ایللیک قومندانلر قتنشدیلر.

مذکور محفلده افغانستانده گی ناتو قومندانی نیکلسون، تورکیه لیک جنرال آیخان سایگین گه مدال تقدی.

عین دمده افغانستان لیک قومندانلر وظیفه سی نهائی بولگن جنرال آیخان سایگین گه تورلی هدیه لر تقدیم ایتدیلر.

محفلده اوز نوبتلریگه ناتو قومندانی، تورک قومندان و افغانستانلیک قومندانلر سوزگه چیقیب، گپیردیلر.  علاقه لی ینگی لیکلر