استانبول آتاتورک مدنیت مرکزی (AKM) پروژه سی معرفی قیلیندی

قیته دن پروژه لنگن استانبول آتاتورک مدنیت مرکزی (AKM) تیارلنگن انیمیشن فلمی آرقه لی معرفی قیلیندی.

استانبول آتاتورک مدنیت مرکزی (AKM) پروژه سی معرفی قیلیندی

 

جمهور رئیس رجب طیب ایردوغان، خلیج کنگره مرکزیده "ینگی AKM پروژه سی" نی معرفی قیلیب اوتدی.

ایردوغان، "تورک ملتی اوله راق مدنیت صنعت اثرلریمیز بای دیر" دیب؛

"شرق تامان بارگنده، قفقاز مدنیتی، اورته آسیا مدنیتی بار. شمالگه بارگنده، قیریم مدنیتی بیزنینگ مدنیت دیر. شمال – شرق تامان کیتگنده، کزوپاتمایا مدنیتی در حقیقت بیزنینگ مدنیت دیر. اناطولی اوزی بیر مدنیت منبع سی دیر. مسئله نینگ اوزی بیزنینگ بو بای مدنیتنی فرق قیلیب آلالمه گنیمیزدیر، دیب، ایتدی.

پروژه بیلن علاقه لی ینگی تصویرلر ایلک بار نشر قیلیندی.

پروژه نهائی بولیب چیققنده، دنیانینگ مدرن صالونی، صنعت گالریسی، تیاتر صالونی، کتابخانه، رستورانت و ایریم صالونلر کبی جایلر اورین آلماقده.علاقه لی ینگی لیکلر