ترکیه ده بیر افغان اوز وطنداری تامانیدن پیچاقله نیب اولدیریلدی

اوشبو حادثه ترکیه نینگ استانبول ولایتی بشاقشهیر اولسواللیگیده یوز بیردی

ترکیه ده بیر افغان اوز وطنداری تامانیدن پیچاقله نیب اولدیریلدی

ترکیه نینگ استانبول ولایتی بشاقشهیر اولسواللیگیده 5 قواتلی بیر بنا نینگ 5 نچی قواتیده گی بیر اویده 9 نفر افغان یشه ماقده ایدی. 

اوشبو افغان لر اویده گی تشناب دن استفاده ایتیش نوبتی سببلی اوروشه باشله گن. 

خودی منه شوو اوروش جریانیده افغان لر دن بیری اوشبو اویده گی باشقه بیر افغان (9 نفر دن بیری نی) نی بوینی دن پیچاقلب تشله گن. 

پیچاقلنگن افغان ایسه حادثه محللی نینگ اوزیده گینه جان بیرگن. 

اوشبو حادثه تُرک پولیسی تامانیدن تیکشیریلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر