ترکیه و فرانسه جمهوررئیس لری اوچره شدیلر

ترکیه و فرانسه جمهوررئیس لری اوچره شدیلر

ترکیه و فرانسه جمهوررئیس لری اوچره شدیلر

ترکیه جمهوریتی جمهوررئیسی رجب طیب اردوغان تلفن آرقه لی فرانسه جمهوررئیسی ماکرون بیلن صحبت ایتدی. 

خودی منه شوو تلفنی صحبت جریانیده اساساً عراق و سوریه مسئله لری توغری سیده فکر المه شیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر