ترکیه ده افغانستان تبعه سی بیر قاتل اوشلندی

خودی منه شوو قاتل نینگ تورت کیشی نی اولدیرگن لیگی بیلدیریلدی

ترکیه ده افغانستان تبعه سی بیر قاتل اوشلندی

 ترکیه پایتختی انقره نینگ شرفلی قوچ حصار اولسواللیگیده چوپان لیک قیلیتگن و 4 کیشی نی اولدیرگن لیگی انیقلنگن افغانستان تبعه سی بیر کیشی اوشلندی. 

اسمی و تخلصی نینگ باش حرف لری A. H بولگن 22 یاشیده گی اوشبو قاتل نینگ افغانستانده 3 کیشی و ترکیه نینگ کوجه ایلی ولایتیده ایسه بیر کیشی نی اولدیرگن لیگی انیقلنگن. 

جنائی تیرگاو نتیجه سیده اوشبو قاتل نینگ جعلی اسناد بیلن ترکیه ده یشیتگن لیگی انیقلندی. 

اوشبو کیشی محکمه تامانیدن قماققه محکوم ایتیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر