دیاربکرده بیر افسر شهید بولدی

تروریست جنگری لری تامانیدن نشانگه الینگن افسر شهید بولدی

دیاربکرده بیر افسر شهید بولدی

دیاربکرنینگ سیلوان تومنیده، بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا اعضاسی جنگری لرنینگ هجومی نتیجه سیده یره لنگن بیر افسر شهید بولدی.

آلینگن معلوماتگه کوره، دیاربکر جاده سیده موتریدن ینگه توشگن پیتده تروریست جنگری لری تامانیدن فیرقیلگن. مذکور هجومده آغیر یره دار بولگن افسر سیلوان دوکتور ضیا یوسف اوغلی کسل خانه سیگه انتقال بیریلگن بیراق نجات بیرالمه گنلر شهید بولگن.

مذکور منطقه ده تروریستلرنی تاپیب آلیش اوچون عملیات باشله تیلگن.


لیبل: شهید , فیر , افسر

علاقه لی ینگی لیکلر