اوچ نفر ترک عسکری شهید بولدی

اوشبو عسکر لرنینگ باتمان و تونجه لی ولایت لریده شهید بولگن لیک لری بیلدیریلدی

اوچ نفر ترک عسکری شهید بولدی

ترکیه نینگ باتمان و تونجه لی ولایت لریده اویوشتیریلگن عملیات لر جریانیده اوچ ترک عسکری شهید بولرایکن, 2 عسکر ایسه یره لندی. 

باتمان نینگ ساسون اولسواللیگی کل حسن منطقه سیده عسکری واسطه نینگ اوتیتگن پیتده ترور تشکیلاتی پی کا کا تامانیدن کومیلگن ماین نینگ پارتلب کیتیشی عاقبتیده ایککی عسکر شهید بولدی.

تونجه لی ولایتی چیککه حدود لریده هم اویوشتیریلگن عملیات نتیجه سیده 3 حربی یره لندی. 

خودی منه شوو عسکر لر دن بیر نفری کسلخانه ده شهید بولدی. 

منطقه ده تروریست لرنینگ اوشله نیشی اوچون کینگ کولملی عملیات باشله تیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر