تروریزم هر جایده بار

تحلیل تیکشیروو

تروریزم هر جایده بار

تروریزم هر جایده بار

ترکیه جمهوریتی جمهور رئیسی رجب طیب ایردوغان، غرب پایتخت لرنینگ پی کاکا، فتو و چپ گرا ترور تشکیلات لریگه همکارلیک قیلگن لیگینی تنقید ایتدی. اینیقسه داعش ترور تشکیلاتی بیلن کوره ش باشله گنده انچه غربی اولکه نینگ استخباراتی معلوماتیده قیسقنچ یانداشووی و اوز یورتداشلری نینگ بو گروه گه قوشیلیشی گه مانع بولمه یشی ترکیه نینگ رهبری ایردوغان نی غضب قبلگن ایدی. اوگوندن بوگونگچه ایردوغان، تروریزم بیر کون سیزنی هم اوره دی" دیب آگاهلنتیرماقده.

داعش نینگ اداره چی کدرلری عموماً غربی اولکه لرنینگ پاسپورتی گه ایگه دیر. بونگه قره مه ی ترکیه نینگ تجاری، عسکری و سیاسی متفقی بولگن بو اولکه لر، قولاق لرینی دوست لریدن کیلگن بو آگاهلنتیریش گه قره ته تیقب قویگنلر. ترکیه، داعش گه قره ته اوز توپراقلریده سوریه و عراق عین دمده عسکری مشاورلیک آلیب بارگن برچه اولکه لرده اوروشوب بارماقده. داعش گه قره ته یوزلب کیشی عسکر و یورتداشینی شهید بیردی.

لیکن ترکیه داعش تروریزمی گه قره ته کوره ش ده غربی دوستلری تامانیدن یالغیز باشیگه قوییلدی. بونینگ یانیده داعش نینگ باشقه بیر سینسی شکلی بولگن فتح الله چی ترور تشکیلاتی (فتو)نینگ ناتوغری تبلیغی بیلن ترکیه نینگ داعش گه قرشی ضعیف قالگن لیگی گه ایشاندی. حتی بعضی بیر پیتده غربی مسلکداشلریمیز میدیالریده ترکیه نینگ بو ترور تشکیلاتی گه همکارلیک قیلگن لیگی بیلن علاقه لی افترالی خبرلر ترقتدیلر.

غربی ژورنالیست هم کسب لریمیز، مسلک نینگ یوز قاره سی بولگن او خبرلرنی نشر قیلگن پیتده، داعش ترور تشکیلاتی هم ترکیه نینگ مسکونی منطقه لریگه، بویوک شهرلریگه هجوم اویوشتیرماقده ایدی. فقط فتو ترور تشکیلاتی نینگ تبلیغ بولیمیدن نا توغری معلوماتلرنی آلیب فترائی خبرلر، مقاله لر یازگن و رادیو تلویزیون پروگرامی آلیب بارگن مسلکداشلریمیز بو ترور تشکیلاتی تامانیدن اولدیریلگن یوزلب کیشی معصوم ترک اوچون وجدان عذابی ترته دیلر می عجبا؟ لندن، پاریس، بروکسل و ایریم غرب شهرلریده بو قانلی گروه هجوم اویوشتیرگنده بیز ترکیه لیکلر اچینر ایدیک. ترکیه لیک ژورنالیست و یازووچیلر اوله راق بو تروریستیک حرکتلرنی لعنت لاوچی یازوولر یازیب، پروگرام لر آلیب بارماقده ایدیک. نیچه کیشی هالندلیک، آلمان لیک، بلجیم لیک ویا فرانسه لیک هم کسب لریمیز دعش، فتو ویا پی کاکالیک تروریست لر قتل قیلگن مینگ لب کیشی ترکیه لیک ملکی اهالی اوچون یاس توتگن؟ ویا بو قتل عام لرنی تقبیح قیلووچی یازوولر یازگنلر می؟ بیر قول نینگ پنجه سی قدر یازوو کوردیم دیسم بوله دی.

لیکن قیزیق حادثه اونلب غربی مسلکداشیمیزنی پی کاکانینگ تروریست ییتیشتیرگن کمپ لریده، فتو ترور تشکیلاتی نینگ باشقرووچیسی نینگ سراییده ویا اوز اولکه لریده گی ارتباط دفترلریده یینه اوز میدیالری آرقه لی کوردیک. فقط غربی مسلکداشلریمیزنی ایمس، ناتوده، اروپا گمرک بیرلیگیده و غرب گه هم ضرر بیرگن تروریست گروه لرگه قرشی مشترک کوره شگن اولکه لرنینگ حکومت و دولت رهبرلری نینگ بو ترور تشکیلاتلاریگه قره ته بویوک سیوگی و محافظت چیلیک قیلگن لیگینی کوریب تورگن میز.

و بو سیاسی لر، ترک دولت اداره چیلری بیلن قول بیریب بیر میزنینگ اطرافیده اولتیرگندن کیین بو تروریست لر بیلن هم بیر جایگه بوله دیلر. بو سیاست نی آلیب باررکن، ترک دولت ادم لری بیلن یوز – یوزگه کیلگندن کیین، ترک یورتداشلرینی، ترک عسکر و پولیسینی اولدیرگن تروریست لر بیلن بیر جایگه بولگن لری اوچون هیچ پشیمان بوله دیلر می؟

آلماننی مثال بیرماقچی بولسک. آلمان باش وزیری انگیلا مرکل، هر بیر قیین چیلیک بیلن دوچ کیلگنده ترکیه گه کیلیب ترکیه نینگ رهبری ایردوغان نینگ حمایه سینی قولگه کیریته دی. خودی شو باش وزیر اون مینگ لب کیشی باله، خلق، پولی و کیکسه قرینی اولدیرگن پی کاکا ترور تشکیلاتی گه حامی لیک قیله دی. متفقی بولگن ترک جمهور رئیس ایردوغان نینگ آلمانده اوز یورتداشلری بیلن اوچره شیشی گه رخصت بیرمه یدی. بیراق اون مینگ لب کیشی ترک یورتداشی نینگ قاتلی بولگن پی کاکانینگ اداره چیلریگه آلمان نینگ هر تامانی گه نمایش اویوشتیریشی گه رخصت بیره دی. حتی اوتگن کونلرده آلمانده جی – 20 جلسه سی بولیب اوتگن بنانینگ بیر نیچه متر یقینیده تقریباً اون مینگ لب ترک یورتداشی نینگ اولدیریش امرینی بیرگن سونگی عصرنینگ اینگ بویوک تروریستیک اورگانیزیشنی و رهبری عبدالله اوج آلن نینگ پوستری نینگ آچیلیشی گه و تروریزم نینگ تبلغی قیلینگن نمایش نینگ اویوشتیریلیشی گه رخصت بیریلدی.

آلمان استخبارات سرویسی تیار قیلگن راپورده ترور تشکیلاتی پی کاکانینگ اون ملیون لب یورولیک یاردم ییغیشتیرگن لیگینی بیلدیردی.

2016 – ییلی 15 جولای کونی کیچه 250 ترک وطنداشینی اولدیرگن و مینگ لب کیشینی یره له گن فتو ترور تشکیلاتی منسوبی کودتاچی عسکرلرگه قوچاق آچدی. اولرگه یخشی گینه یشش امکانیتی بیردی. آلمان بوگون ایککنینی بیچماقده.

همبورگده اویوشتیریلگن جی – 20 جلسه سی گه قرشی مظاهره بهانه سی بیلن پی کاکالیکلر، فتوچیلر و ایریم ترور تشکیلاتلری شهرنینگ هر تمانینی یاقیب ییقدیلر. انتی فا دیب اتلگن ترور گروهی سوریه و عراقده ترور تشکیلاتلری داعش و پی کاکا بیلم مشترک هجوم اویوشتیررکن، آلمان نینگ پایتختیده دولت نینگ حمایه سی آستیده تروریستیک حرکت لر آلیب بارماقده.

عین دمده ترکیه جمهوریتی نینگ رهبری ایردوغان ایتگندیک تروریزم ایندی اروپانینگ هر جاییده بار. ایرته گه اروپا پولیسی بو تروریزم گه قرشی قنده ی کوره ش آلیب باره دی دیب کوتماقده میز. هر جایگه بولگندیک تروریستلر، اروپاده گی یورتداشلرنینگ جانلری و ماللریگه ضرر بیره دیلر. باشیده انتی فا بولگن پی کاکا، فتو و داعش ترور تشکیلاتلری متاسفانه اروپاده هم بار. حرس لریگه اسیر بولگن اروپالیک بعضی بیر سیاسی لرنینگ بو ینگلیش یانداشووی نینگ بدلینی اروپالیک اهالی بیره دیلر. یامان تامانی ایسه بو اهالی نینگ هم بیز کبی تروریزم بیلن یشش گه مجبور بولیب قالیش لری دیر.    

 علاقه لی ینگی لیکلر