مدنیت نینگ آخری کیلگن شکللی؟

سیاسی تحلیل

مدنیت نینگ آخری کیلگن شکللی؟

مدنیت نینگ آخری کیلگن شکللی؟

ازتیک، اینکا، مایه‌ و باشقه‌ مدنیتلر علم و تکنالوژيده آلگن مصافه ‌ده هر کون ینگی بیر ایجاد بیلن اورته‌ گه چیقماقده. ارکیولوجیک   قازوولر و او قازوولرده  قولگه کیریتیلگن ماتریاللر،  حجتلر باره ‌سیده آلیب باریلگن فعالیتلر انیقلشگن سری، بوگونکی مدنیت نینگ  میراثچی لری  بولگن بیزلرنی حیرتگه سالماقده .

     مهندسلیک، استرو‌نومی‌ و طب ساحه‌ سیده ایریشیلگن لر ایشانه ‌دیگن ایمس.

حیات نینگ کوپلب ساحه‌ سیده ایریشیلگن نقطه‌گه بوگونکی کونده‌ حتا ایریشیلگن ایمس.

ریاضی‌، هندسه و استرو‌نومی ساحه‌ سیده بوگونکی عالِملرنی حیرتگه ساله ‌دیگن مصافه‌گه بارگنلری انیقلنماقده.

فضا، گلکسی، سیاره ‌لرنینگ ییری  و مصافه ‌لری بیلن علاقه ‌لی آلیب باریلگن فعالیتلر، بوگونکی تکنالوجیک واسطه ‌لر یاردمی بیلن انیقلنه آله ‌دی.

آره‌ دن اوتگن مینگلب ییللرگه قره‌ مه ‌سدن بوگون علم نینگ ایریشگن نقطه‌ نی قنده‌ ی آشگنلرینی هنوز انیقله‌ مه گن وضعیتده.

عالِملر آلیب بارگن باشقه‌ بیر فعالیت ایسه، او معظم مدنیتلر قنده‌ی یوق بولیش بیلن تیگیشلی. آدم باله ‌سی حتا تعجب قالدیرگن بو مدنیت و تکنالوژي ‌لر قنده‌ی یوق بولگنیگه دایرهنوز انیق بیر معلومات یوق. بعضی تیزیستت لرگه کوره‌ همه اولیملرگه سبب بولگن کسللیکلر بو مدنیتلرنی هم یوق قیلگندیر.

باشقه‌ بیر ادعا ایسه قولیده‌ گی معلوماتلرگه ته ‌یه‌ نیب، بو مدنیتلر شدّتلی اوروشلر نتیجه ‌سیده یوق بولیشی بیلن علاقه ‌لی دیر.

مینیم نظریمگه کوره‌ ایسه ایکّینچی تیزیستت ینه‌ منطقلی .  بو تیزیستلرگه کوره‌ بعضی دلیللر موجود.

درحقیقت  آدم اولادی آخرگی 200 ییل لیک تاریخی گه قره‌گنیمیزده بو تیزیست نینگ حق ایکنینی  ینه‌ بیر کورسه‌ ته ‌دی. 

سرمایه‌ نینگ ییغیلیش و یاییلیشی، بیرینچی و ایکّینچی جهان اوروشلریده اون میلیونلب انسان نینگ قتل ایتیلیشی بو موضوعده بیزلرنی ینه‌ هم یاریتماقده. فقط بوگونکی کونده‌ انسانلر، آته‌ لری یشه گن او درامه ‌لردن، اولیملردن پند آلیب آلمه ‌گنلرینی جوده‌ خفه‌ بولیب کوزه‌ تیب بارماقده‌ میز.

اطرافیمیزگه قره‌گنده‌‌ دنیا نینگ هر طرفیده قورال سوداگرلری ایلنیب یورگنینی کوره‌ میز. اینگ کوتمه‌گن اولکه‌ ده اینگ کوتمه‌ گن قورال سوداگرلری نینگ کورینیشلری بیلن دوچ کیلیش عادي حالگه کیلدی.

بیر ساعت آلدینگگچه «انسانیت اوچون» عالي مقصدلر اوچون ایشله‌گن، اوروش و فلاکت حدودلریده احتیاج بولگنده یاردم قولینی اوزه ‌تگن اولکه ‌لر، بیر لحظه‌ ده تروریزم نینگ حمایه‌ چیسی بوله‌ آله ‌دی.

دنیا نینگ هر ییریده دین، عرق یاکه دولت باشقروو شکلینی اجره‌تمه‌ سدن توریب  برچه‌ ضرر کورگنلرگه یاردم اوچون چاپه‌ یاتگن بیر انسانی یاردم تشکیلاتی، بیر لحظه‌ ده شیطان حالیگه کیله ‌دی.

مثال اوچون بیر قاتل، حاکم مدنیتگه عاید بیر انساننی اولدیرگنده درحال تروریست صفتیده اتله ‌دی.

باشقه‌ تاماندن عینِ حاکم مدنیتگه منسوب بیر شخص، عبادتلرینی ادا قیلیب مسجددن چیققن یاش کیکسه‌ دیمسدن اولدیرگنده، او « یالغیز بوری» دیب اتله‌ دی و بوگونکی کونده‌ عینِ حاکملر، تروریزمنی حمایه‌ قیلیش بیلن عیبله‌ گن اولکه ‌لرگه اون ملیاردلر دالر مقداریده  قورال ساتگندن سونگره‌ اولر بو قاره‌ رویخطدن چیقریلماقده.

دنیا نینگ اینگ ساکن فقط سوداده انچه فعال رول اوینه ‌گن حدودلرده تروریزم فعالیتلری  بیر لحظه ‌ده  اورته‌گه چیقه‌ دی.

یاکه حاکم اولکه‌ نینگ باسیمیگه بوی ایگمه‌گنده، بیر لحظه‌ ده شهرلریمیز، آرالریمیزده تروریستلر پیدا بوله ‌دی. فیلیفین، بو نینگ انیق اورنه ‌گی صفتیده کوزیمیزنینگ آلدیده توخته‌ ماقده.

دنیا نینگ جنوبیدن شمالی گچه هر ییرده قوراللر توپلنه ‌دی. اینگ قیرغین قوراللرنی ییغیش فعالیتی گه کیریشگن برچه‌ حاکم کوچلر. تکنالوژي‌ و قوللریده ‌گی سرمایه‌گه ایشانیب دنیانی  بیر آتش توپی حالیگه کیلتیرماقده‌ لر. و بیزلر، بیر کامپیوتر اویینیگه قره‌ یدیگن شکلده تماشا‌ قیلیب توریبمیز و بیر نرسه‌ حتا قیله آلمه‌ یمیز. بیلیب کوریب دنیانی بیر قیامتگه قره ‌ب آلیب بارماقده ‌میز.

عالِملر صنعي مییه‌ یه‌ سه‌گنده انسانلر شو سوالنی سوره‌ گنلر: «روباتلر نظارتنی قولگه آلیب انسانیت نینگ آخرینی کیلتیریشی ممکن می؟»

بو احتمال امکانسیز کبی. چونکه‌، صنعي مییه ‌گه « اوزیدن اوزی،  حرکت قیلیش بوگون و کیله‌جک عصرلر تکنالوژيسی بیلن بولیشی امکانسیز کبی کوریلماقده.

افسوسکی حاکم بولگن کوچلر اوچون حرص بیلن مدنیتیمیزنی یوق قیلیشی ممکن. اوز اختیاریمیز بیلن حیاتیمیزنی یکون لشتیریش کبی. 

بوگونکی کونده‌ بیز، اینکا‌لر، مایه ‌لرنینگ مدنیت چوقّیسی گه چیققن وضعیتده‌میز.  ژنیتیک و بیولوجیکی عقل نینگ خیالی نینگ چیگره‌ لرینی  بوزگن وضعیتده‌میز. اوشبو موفقیتنی با هم کوریش اوچون بیر دنیا تشکیل ایتیش اوچون فایده‌لنیش اورنیگه اوز توریمیزنی اولدیریش، مستملکه‌ و حاکمیتیمیز آستیگه آلیش اوچون فایده ‌لنماقده ‌میز. 

بوگون برچه‌ اولکه‌ لر بیر ییللیک مدافعه‌ خرجتی نینگ بدلی دنیاده‌گی آچلیک و کمبغل لیک معماسینی حل ایته آله ‌دیگنینی بیلردینگیزمی؟

اینکا‌لر، ازکیتلر، مایه ‌لر و باشقه‌ مدنیتلر تشکیل ایتگن  ژنیتیکه  بیزده  موجود. اولر نینگ نبیره ‌لریمیز.

کوپلب ساحه‌ ده آته ‌لریمیزنینگ سویه ‌سیگه بارمه ‌گن حالده، حرص و هوس میزنینگ اسیری بولیب مدنیتیمیزنی بیر اولیم جهازیگه ایلنتیریشنی بجرماق عرفه‌ سیده‌ میز.  توشونچه‌ م  شودیر که آته ‌لریمیز هم اون مینگلب  ییل آلدین مدنیتلریمیزنی اوز حرصلر و هوسی نینگ قربانی قیلگن.

چونکه‌ اولر نینگ ژنیتیکلری بیلن بیزنینگ ژنیتیکه‌ میز بیر خیلدیر.علاقه لی ینگی لیکلر