گالاته سرای و فنرباغچه نینگ رقیبلری معلوم بولدی

اروپاده گی رقیبلر انیقلندی

گالاته سرای و فنرباغچه نینگ رقیبلری معلوم بولدی

UEFA اروپا لیگیده قرعه لر بولیب اوتدی. سویس‌ نینگ نیون شهریده قرعه  جریانیده آخرگی 32 تور رقابتلری انیقلندی.

بونگه کوره‌، تورکیه نینگ فنرباغچه فوتبال جماعه‌سی روسیه نینگ زینیت جماعه‌سی بیلن بیللشه‌دی. گالا‌ته‌سرای جماعه‌سی ایسه پورتگال نینگ بینفیکا جماعه‌سی بیلن رقابت قیله‌دی.

آخرگی 32 تورده بیرینچی مسابقه لر 12-14 فبروری کونلری بولیب اوته‌دی.

 علاقه لی ینگی لیکلر