سویدن - تورکیه ملی فوتبال جماعه لری نینگ بیله شووی بولیب اوته دی

خوددی شو مسابقه سویدن نینگ میزبانلیگیده اجرا ایتیله دی.

سویدن - تورکیه ملی فوتبال جماعه لری نینگ بیله شووی بولیب اوته دی

UEFA اولوسلر بی لیگی 2. گروپده گی مسابقه سویدن نینگ میزبانلیگیده بولیب اوته دی.

خوددی شو بیله شوو سولنا شهریده تورکیه وقتی بیلن ساعت 21:45 ده افغانستان وقتی بیلن ساعت 23:15 ده اجرا ایتیله دی.

خوددی شو مسابقه اسپانیالیک حکم جیسوس گیل منزانو تامانیدن آلیب باریله دی.

تورکیه ملی جماعه سیده روسیگه گه 2-1 مغلوبیت گه اوچره گن مسابقه ده مجروح بولگن سردار عزیز بیلن تداویسی دوام ایتیب تورگن عمر بیره م اورین آلالمه یدیلر.

میزبان سویدنده ایسه مجروح بولگن ایمیل فورسبرگ و مارتین اولسون اورین آلالمه یدیلر.علاقه لی ینگی لیکلر