ترکیه انگلستان نی مغلوب قیلدی

ترکیه جمهوریتی تیمی انگلستان تیمی نی مغلوبیت گه اوچره تدی

ترکیه انگلستان نی مغلوب قیلدی

میلادی 2017 نچی ییلی اوروپا قهرمان لیک مسابقه سیده (یورو باسکیت 2017) دی گروپیده اورین آلگن ترکیه نینگ ای ملی ایرکک تیمی, گروپده گی ایککینچی مسابقه سیده انگلستان نی مغلوبیت گه اوچره تدی.  
شونده ی قیلیب جوده هم یخشی بیر شکلده اوینه گن ترکیه تیمی, انگلستان نی 84 گه 70 مغلوبیت گه اوچره تگن بولدی. 

 علاقه لی ینگی لیکلر