ریال مادرید برسیلوناگه قرشی غلبه قازاندی

ریال مادرید برسیلونانی اوز میدانیدگه باریب مغلوبیت گه اوچره تدی

ریال مادرید برسیلوناگه قرشی غلبه قازاندی

هسپانیا سوپر کپ بیرینچی مسابقه سیده ریال مادرید اوز رقیبی برسیلونانی 3-1 مغلوبیت گه اوچره تدی. برسیلونانینگ استدیومیده مهمان بولیب بارگن ریال مادرید بو نتیجه بیلن کپ نی آلیش اوچون کتته فرصت قولگه کیریتدی.

مسابقه ده ریال مادرید نینگ گوللریدن بیرته سینی برسیلونالیک فوتبالچی پیکه اوز ایشیگی گه قره ته اوردی، ایککینچی گولنی کرستیانو رونالدو اوریب اوزی قیزیل کارت بیلن جزالندیریلدی. آرتیدن اوچونچی گولنی مارکو اسنسیئو آتدی و ریال مادرید اوز رقیبی برسیلونا قرشی سیگه 3-1 لیک نتیجه بیلن غلبه قازاندی.  علاقه لی ینگی لیکلر