افغانستان شمالیده طالبان گروهی گه قره ته عملیات لر دوام ایتماقده

اوشبو عملیات لرنینگ افغان و ائتلاف کوچ لری عملیات لریدن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلدی

افغانستان شمالیده طالبان گروهی گه قره ته عملیات لر دوام ایتماقده

فاریاب ولایتی نینگ ایککی تومنیده افغانستان و ائتلاف کوچ لری نینگ طالبان گروهی گه قره تیلگن زمینی و هوائی عملیات لری نتیجه سیده کوپلب جنگری جان بیرگن. 

209 نچی شاهین قول اردوسی ائتلاف کوچ لری نینگ همکارلیگی بیلن افغان کوچ لری تامانیدن فاریاب ولایتی المار تومنیده اویوشتیریلگن عملیات نتیجه سیده کمیده اون تورت جنگری نینگ جان بیرگن لیگی و یره لنگن لیگی نی بیلدیردی. 

مذکور قول اردو, اوشبو جان بیرگن طالبان جنگری لریدن ایککی نفری نینگ خوددی شوو گروه نینگ مهم قوماندان لریدن ایکن لیک لری نی معلوم قیلدی. 

قول اردو, اولدیریلگن طالب قوماندان لری نینگ اسم لری نینگ ایسه سید عزیزالله و ملا زین الله ایکن لیگی نی بیلدیردی. 

عینی دمده فاریاب ولایتی قرغان تومنی میر آباد قشلاغیده اویوشتیریلگن عملیات نتیجه سیده ایسه کمیده 14 طالب جنگری سی نینگ جان بیرگن لیگی و ایککی طالب نینگ یره لنگن لیگی نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر