اسرائیل غزه نی بمبارد قیلدی

اسرائیل بوگون ایرته لب غزه نینگ 3 فرفلی منطقه سی نی بمبارد ایتدی

اسرائیل غزه نی بمبارد قیلدی

اسرائیل بوگون ایرته لب محاصره آستیده گی غزه نواریده 3 فرقلی منطقه  نی بمبارد قیلدی. 

غزه نینگ جنوبیده گی اسرائیل نینگ اوشبو هجوم لری عاقبتیده 20 و 30 یاش لریده گی ایککی فلسطین لیک جان بیردی. 

اسرائیل توناوون آقشام هم غزه نینگ غربی و شمالیده گی ایریم منطقه لر نی بمبارد قیلگن ایدی.

اوشبو حادثه عاقبتیده ایسه آره سیده بیر باله نینگ موجود بولگن 15 کیشی یره لنگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر