ترکیه ده بیر افغان جان بیردی

اوشبو حادثه ترکیه نینگ آقسرای ولایتیده یوز بیرگن

ترکیه ده بیر افغان جان بیردی

ترکیه نینگ آقسرای ولایتیده بیر افغان مسموم بولیب جان بیردی. 

عین الله رحیمی اسمی گه ایگه 20 یاشیده گی خودی منه شوو ایشچی افغان اتاغیده بیر سطل نینگ ایچیده کومیر نی یاقیب قویب اوزی اوخلب قالگن. 

معلوم بیر مدت کیین ایسه خودی منه شوو سطل نینگ ایچیده گی کومیر نینگ یانیشی عاقبتیده چیققن کاربن مونو اوکساید گازی نینگ ترقه له باشله شی آرتیدن اوشبو کیشی مسموم بولیب جان بیرگن. 

اوشبو یاش افغان مهاجر نینگ جسدی اُتوپسی اوچون کسلخانه گه انتقال ایتتیریلدی.      علاقه لی ینگی لیکلر