ترکیه ده تداوی ایتیلیتگن افغان بیر باله حیاتدن کوز یومدی

اوشبو باله قریب ایککی آی آلدین کلکین دن پس گه تشله نیب قتتیق یره لنگن ایدی

ترکیه ده تداوی ایتیلیتگن افغان بیر باله حیاتدن کوز یومدی

ترکیه نینگ مالاتیا ولایتیده قریب ایککی آی آلدین کلکین دن پس گه تشلنگن لیگی ادعا ایتیلگن 5 یاشیده گی افغانستان تبعه سی زهرا عزیزی حیاتدن کوز یومدی. 

زهرا سپتامبر آیی نینگ 20 نچی کونیده, مالاتیاده آقپنار محلله سی نینگ ساری اوغلی کوچه سیده اورین آلگن آپارتمان نینگ بیشینچی قواتیده بولگن اوی لری نینگ کیلکینی دن کوچه ده پارک ایتیلگن بیر موتر نینگ اوستیگه توشیب قتتیق یره لنگن ایدی. 

حادثه آرتیدن شاهد لرنینگ سوز لری گه بناً باله سی نی کلکین دن پس گه تشله گن لیگی ادعا ایتیلگن 27 یاشیده گی آنه شریفه عزیزی نظارت آستی گه آلینیب قمَلدی.

زهرا عزیزی ایسه اوزاق مدت لیک تداوی آرتیدن توناوون کیچه حیاتدن کوز یومدی.

زهرا نینگ آته سی زلمی عزیزی قیزی نینگ آنه سی نینگ روانی معما لری نینگ بولگن لیگی نی بیلدیردی. 

زلمی عزیزی, حادثه نینگ یوز بیرگن پیتده اویده بولمه گن لیگی نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر