پاکستان نینگ کویته شهریده پولیس کوچلری گه قره ته انتحاری هجوم اویوشتیریلدی

خودی منه شوو انتحاری حمله نینگ یوقاری مرتبه لی بیر پولیس مقامی گه قره ته اویوشتیریلگن لیگی بیلدیریلدی

پاکستان نینگ کویته شهریده پولیس کوچلری گه قره ته انتحاری هجوم اویوشتیریلدی

پاکستان نینگ کویته شهریده یوقاری مرتبه لی بیر پولیس مقامی گه قره ته اویوشتیریلگن انتحاری هجوم عاقبتیده آتی حامد شکیل خان دن عبارت بولگن خودی منه شوو مقام نینگ اوزی بیلن بیرگه 3 کیشی جان بیررایکن, 7 نفر ایسه یره لندی.

اوشبو حادثه عاقبتیده یره لنگن کیشی لر کسلخانه گه انتقال ایتتیریلدی. 

پولیس, اوشبو انتحاری حمله نینگ اساساً حامد شکیل خان گه قره ته اویوشتیریلگن لیگی نی معلوم قیلدی.

بوگون ایرته لب اویدن موتری بیلن ایشگه باریتگن پیتده یولده خودی منه شوو یوقاری مرتبه لی پولیس گه قرشی انتحاری هجوم اویوشتیریلدی. 

حاضرچه اوشبو انتحاری هجوم نینگ مسئولیتی نی ایسه هیچ بیر تامان اوزی بوینی گه آلگن ایمس. علاقه لی ینگی لیکلر