تاجکستانده سابق وزیرنینگ اوغلی بیر ییلگه قَمَلدی

او ایچکی ایشلر وزیرلیگی پرسونلی نینگ کلتکله نیشی بوییچه عیبدار دیب تاپیلدی

تاجکستانده سابق وزیرنینگ اوغلی بیر ییلگه قَمَلدی

تاجکستانده سابق انرژی وزیری نینگ اوغلی دلاور گلوف بیر ییلگه قملدی. 

گلوف, تاجکستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی اویوشگن جنایتچیلیککه قرشی کوره شیش باشقرمه سی نینگ دلشاد ناملی خادمی نینگ کلتک لنیشیده قسماً عیبدار ایکن لیگی نی اعتراف قیلگن. علاقه لی ینگی لیکلر