تورکیه ده مخدره مواد قاچاقچیسی افغانستانلیک بیر کیشی اوشلندی

اوشبو کیشی تورکیه نینگ اوشاق ولایتیده اوشلنگن

تورکیه ده مخدره مواد قاچاقچیسی افغانستانلیک بیر کیشی اوشلندی

تورکیه نینگ اوشاق ولایتیده اویوشتیریلگن بیر عملیات نتیجه سیده مخدره مواد قاچاقچیلیگی قیلگن لیگی عیبلاوی بیلن اسمی نینگ باش حرف لری م. م بولگن 30 یاشلی افغانستانلیک بیر کیشی اوشلندی. 

خوددی شوو کیشی بیلن بیرگه ینه ایککی نفر ایران لیک هم اوشلنگن. 

اوشبو کیشی لر مخدره مواد قاچاقچیلیگی قیلگن لیک لری عیبلاوی بیلن قماققه گه تشلندی. علاقه لی ینگی لیکلر