ایرانلیک تنیقلی صنعتکار استانبول ده کنسرت اویوشتیره دی

استانبولده محسن نامجونینگ کنسرتی بولیب اوته دی

ایرانلیک تنیقلی صنعتکار استانبول ده کنسرت اویوشتیره دی

اشوله لریده ایران موسیقیسینی مودرن موسیقی بیلن قوشیب تقدیم ایتگن صنعتکار، جاری ییلی 5- اگست ده جمیل توپوز صحنه سیده کنسرت بیره دی.

ایرانده "باب دلان" دیب اتلگن کمپوز و موسیقی استادی اشوله چی صنعتکار محسن نامجو عنعنوی ایران موسیقی سینی مودرن اسبابلر بیلن بیرلشتیریب تورلی سنتیزلر بیلن یوزه گه چیقرگن دیر.

نامجو فبروری آییده هم استانبولده بیر کنسرت بیرگن ایدی.علاقه لی ینگی لیکلر