هندوستانده اونلب کیشی هلاک بولدی

اوشبو کیشی لر یولاوچی بسی نینگ جرلیککه قوله شی عاقبتیده هلاک بولگن

هندوستانده اونلب کیشی هلاک بولدی

هندوستانده مکتب بسی نینگ جرلیککه قوله شی عاقبتیده 30 کیشی جان بیردی. 

هندوستان نینگ شمالیده جایلشگن هیماچال پرادش ایالتیده مکتب بسی جرلیککه قوله دی. 

خوددی منه شوو حادثه عاقبتیده کمیده 30 کیشی جان بیردی.

جان بیرگن کیشی لرنینگ 27 نفری اوقووچی لردن عبارت.  جان بیرگن لرنینگ بیری نینگ 67 یاشلی هیداوچی و ایککی نفری نینگ ایسه اوقوتووچی ایکن لیگی معلوم قیلیندی. 

درس لرنینگ یکونله نیشی آرتیدن خصوصی مکتب اوقووچی لری اوشبو بس گه مینیب اوی لری گه کیتماقده ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر