افغانستان بیلن علاقه لی مهم بیر ییغیلیش بولیب اوته دی

ترکمنستان پایتختی عشق آباد ده افغانستان اوچون منطقه مقیاسیده اقتصادی همکارلیک کنفرانسی بولیب اوته دی

افغانستان بیلن علاقه لی مهم بیر ییغیلیش بولیب اوته دی

افغانستان نینگ رواجله نیشی اوچون مهم بیر خلق ارا ییغیلیش بولیب اوته دی. 

خودی منه شوو ییغیلیش نینگ ترکمنستان پایتختی عشق آباد ده بولیب اوته دیگن لیگی بیلدیریلدی. 

ترکمنستان پایتختی عشق آباد ده افغانستان اوچون منطقه مقیاسیده اقتصادی همکارلیک کنفرانسی بولیب اوته دی. 

اوشبو ییغیلیش گه وزیر لر سویه سیده شخصیت لر اشتراک ایته دی. 

اوشبو کنفرانس جریانیده, افغانستان نینگ خلق ارا بازار لر گه ییتیب باریشی, انرژی, تجارت و ترانسپورت نینگ قولَی لشتیریلیشی, ایش کوچی ساحه سیده گی پروژه لرنینگ مادی جهت دن تمویل ایتیلیشی و سرمایه گذارلیک امکانیت لری سنگری موضوع لر توغری سیده بحث ایتیله دی. 

ایککی کون دوام ایته دیگن اوشبو کنفرانس جریانیده عیال سرمایه دار لرنینگ فعالیت لری نینگ حمایه له نیشی باره سیده هم بحث ایتیله دیگن لیگی بیلدیریلدی. 

اوشبو کنفرانس گه ترکیه دن هم 30 خلق ارا و منطقه مقیاسیده گی موسسه لرنینگ نماینده لری اشتراک ایته دی. 

افغانستانده گی اقتصادی پروژه لر دن ایریم لری نینگ ترک شرکت لری گه هم بیریلیشی ممکن. علاقه لی ینگی لیکلر